Rok X (2015) Numer 3-4

Chrześcijanie w Tybecie

Tybet, nazywany krajem „na dachu świata” i uważany przez wieki za jeden z najbardziej tajemniczych obszarów na świecie, ma bardzo bogatą tradycję religijną, w której zasadniczą rolę odgrywa do dziś buddyzm tybetański. Najwyższy duchowy i polityczny autorytet Tybetu – Dalajlama – uważany za reinkarnację bodhisattwy współczucia, jest znany na całym świecie. O wiele mniej mówi się o innych religijnych tradycjach istniejących w Tybecie: przedbuddyjskiej religii Bön z elementami szamanizmu, islamie, czy chrześcijaństwie, które choć rzadko kojarzone z Tybetem, istniało tu już prawdopodobnie w VIII w. Misje katolickie w Tybecie napotykały zawsze na wiele problemów, ale praca misjonarzy przyniosła owoce i choć dziś katolicy w Tybecie są stosunkowo małą grupą (liczbę tybetańskich katolików ocenia się na ok. 10 tys.) to jednak są oni na trwałe wpisani w religijny krajobraz Tybetu (zob.TEMATY i NOTATKI HISTORYCZNE).

Zarówno w historii jak i obecnie ewangelizacja w Chinach nie byłaby możliwa bez pełnego poświęcenia zaangażowania chińskich kobiet. Jednak ze względu na specyfikę tradycyjnego społeczeństwa chińskiego, znaczenie kobiet w Kościele było często pomijane i niedoceniane, a imiona chińskich chrześcijanek, zarówno w historii, jak i obecnie, pozostają często nieznane (o kobiecie w Kościele w Chinach zob. także „Chiny Dzisiaj” 2013, nr 4). W obszernej relacji z konferencji na temat roli kobiety w historii i współczesności chrześcijaństwa w Chinach przedstawiamy naszym CZYTELNIKOM m.in. katolickie kobiety na dworze cesarskim, chińskie dziewice poślubione Bogu podejmujące działalność misjonarską, chińskie protestantki: lekarki, misjonarki, liderki, kaznodziejki i nauczycielki, a także kobiety prawosławne w Chinach (zob. INFORMACJE).

W jednym z ważnych dzieł tradycyjnej literatury chińskiej napisano, że gdyby na świecie nie było kobiet, to straciłby on 70% prawdy, 80% dobroci i 90% piękna. Porównywalną byłaby również strata dla chrześcijaństwa w Chinach. Zapraszamy więc naszych CZYTELNIKÓW do lektury obecnego numeru i do refleksji na temat prawdy, dobra i piękna.

 


Biuletyn informacyjny „Chiny dzisiaj", wydawany kwartalnie przez: Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego oraz Polską Prowincję Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
Jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.


Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego dwumiesięcznika katolickiego „China heute" - wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin


 

Więcej informacji o Chinach: www.chinatours.pl