Spis treści numeru

    Rok XVI (2023) Numer 1    

Informacje

 • 24 listopada 2022 r. - 5 maja 2023 r.

 

Domumentacja

 • Ustawa o zarządzaniu religijnymi serwisami informacyjnymi w Internecie (tłum. Marek Tylkowski)

 • Ustawa o populacji i kontroli urodzeń z 25.05.2005 r. (tłum. Marek Tylkowski)


Tematy

 • Piotr Adamek SVD
  Tragedia i nadzieja na szczęście. Historie ze świątyń dziewcząt     CZYTAJ >>

 • Marek Tylkowski
  Dziewice poświęcone Bogu w Cesarstwie Chińskim     CZYTAJ >>

 • Gail King
  Kandyda Xu (1607–1680): chińska kobieta wiary

 • Sonja Huang Mei Tin 黃 渼 婷
  Chińskie kobiety na dworze i w Kościele

 • Piotr Adamek SVD
  „Niegodne, by je wspominać wśród wiernych - godne, by je wspominać wśród męczenników”: Kobiety w Kościele prawosławnym w Chinach

 • Ji Li 李 紀
  ,,Małe kwiaty”: chrześcijanki w północno-wschodnich Chinach

 • Kamil Łuczak
  Wstęp do artykułu Katrin Fiedler: Niewidoczne i niepokonane: o zmieniającej się roli kobiet w Kościele protestanckim w Chinach oraz jej postrzeganiu

 • Katrin Fiedler
  Niewidoczne i niepokonane: o zmieniającej się roli kobiet w Kościele protestanckim w Chinach oraz jej postrzeganiu


Notatki historyczne
 

 • dr Zbigniew Wesołowski SVD
  Sylwetki Myślicieli (22): Ban Zhao (ok. 45 – ok. 117)

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć finansowo wydawanie czasopisma "Chiny Dzisiaj"
przekaż darowiznę na konto Stowarzyszenia Sinicum.

Numer konta:
79 1090 1753 0000 0001 1953 7494
Dopisek: Darowizna na cele Statutowe

Kontakt z Redakcją

Tel. 511 668 787
redakcja.chinydzisiaj@gmail.com
chinydzisiaj@sinicum.pl

sinicum logo300px png