Biuletyn informacyjny „Chiny Dzisiaj” jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.

Wydawany jest przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego.

Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

 

NAJNOWSZY NUMER
Rok XV (2022) Nr 1

W numerze między innymi: 

Ustawa o zarządzaniu reinkarnacją tulku w buddyzmie tybetańskim

* Dyskusja o pracy w sferze polityki wobec religii – głęboki sens słów Xi Jinpinga

* Kilka refleksji o niezrozumieniu buddyzmu na Zachodzie

* Bodhidharma i początki szkoły buddyzmu chan

* O sinizacji religii: co to oznacza dla buddystów?

* Statystyki dotyczące religii i Kościołów w Chińskiej Republice Ludowej [Aktualizacja za rok 2020]     CZYTAJ >>

 

Zob. pełny spis treści numeru

sinicum logo300px png