Dokumenty prawne ChRL

Zawiadomienie o zakazie obchodzenia świąt zachodnich ze względu na promowanie tradycyjnej kultury narodowej

Komentarz

Po wpisaniu tytułu niniejszego powiadomienia na chińskiej wyszukiwarce Baidu pojawiają się artykuły z komentarzami. Artykuł na stronie https://www.sohu.com/a/510718020_121019331 można uznać za reprezentatywny i powtarzający informacje znajdujące się w innych artykułach. Zgodnie z nim powyższa decyzja powiatowego Urzędu Edukacji w powiecie Rong’an wywołała dyskusję w Internecie. Część internautów ją chwaliła, a część uważała ją za pogwałcenie wolności do świętowania tego, co się komu podoba. Zwracano też uwagę, że np. Dzień Kobiet, także świętowany w Chinach, jest również zachodniego pochodzenia. W związku z tym pojawiło się wyjaśnienie anonimowego pracownika wspomnianego wyżej Biura Edukacji, który stwierdził, że zakaz odnosi się tylko do Wigilii Bożego Narodzenia i Bożego Narodzenia, a nie innych świąt pochodzących z Zachodu. Poza tym, ludzie wierzący mają prawo do świętowania, pod warunkiem, że będą to czynić samodzielnie (bez angażowania różnych instytucji) i w małej skali.

Warto zauważyć, że zakaz wydany przez Biuro Edukacji Powiatu Rong An dotyczy imprez wigilijnych i bożonarodzeniowych, które miały przede wszystkim charakter komercyjny i nie odnosiły się do religijnego charakteru świąt Wigilii Bożego Narodzenia i Bożego Narodzenia w sposób bezpośredni. Dokument ten nie stanowi więc zakazu obchodzenia ich przez chrześcijan, o ile czynią to w gronie prywatnym, np. w domu rodzinnym, i nie organizują z tej okazji rzucających się w oczy hucznych imprez.

Marek Tylkowski

Dokument oryginalny: http://nnwb.nnnews.net/p/63668.html

  

Urząd Edukacji Powiatu Rong’an

Zawiadomienie o zakazie obchodzenia świąt zachodnich ze względu na promowanie tradycyjnej kultury narodowej1

 

Tłumaczenie: Marek Tylkowski

 

Do szkół średnich, podstawowych i przedszkoli

Wkrótce nadejdą zachodnie święta mające silne zabarwienie religijne, takie jak  „wigilia Bożego Narodzenia”, czy „Boże Narodzenie”. Pewne kraje zachodnie przy pomocy zaawansowanej technologii i innych środków rozpowszechniania kultury próbują przeszczepić do naszego kraju zachodnią hierarchię wartości i styl życia. Spotyka się to z aprobatą niektórych młodych ludzi. Wykorzystują to też biznesmeni do zwiększania obecności na rynku poprzez kreowanie atmosfery, która przyciąga konsumentów. Wpływ zachodnich świąt jest coraz większy na chińskie społeczeństwo, co stoi w ostrym konflikcie z tradycyjną kulturą chińską.

Zgodnie z duchem dokumentów władz wyższych, Biuro Edukacji zdecydowało, by zakazać uczniom i nauczycielom organizacji i przeprowadzania różnego rodzaju imprez celebrujących zachodnie święta. Mamy nadzieję, że cała szkoła, wszyscy uczniowie i nauczyciele, a w szczególności towarzysze będący członkami Partii, będą skrupulatnie przestrzegać tego zakazu, entuzjastycznie odpowiedzą na apel Partii, stając się wzorowymi dziedzicami i propagatorami znakomitej tradycyjnej kultury narodu chińskiego.

W przypadku zauważenia, że jakaś jednostka administracyjna i ludzie organizują oraz przeprowadzają imprezy wigilijne lub bożonarodzeniowe, prosimy o natychmiastowy kontakt z Powiatowym Biurem Bezpieczeństwa Publicznego i towarzyszem Li, nr 17772028488. 

Urząd Edukacji Powiatu Rong’an
20 XII 2021

 ---------------------------------

1 Źródło: dokument został opublikowany na licznych chińskich stronach internetowych, m.in. portalu informacyjnego http://nnwb.nnnews.net/p/63668.html. Tłumaczył Marek Tylkowski. Polskie tłumaczenie zostało opublikowane w: Chiny Dzisiaj, Rok XV, numer 1 / 2022

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć finansowo wydawanie czasopisma "Chiny Dzisiaj"
przekaż darowiznę na konto Stowarzyszenia Sinicum.

Numer konta:
79 1090 1753 0000 0001 1953 7494
Dopisek: Darowizna na cele Statutowe

Kontakt z Redakcją

Tel. 511 668 787
redakcja.chinydzisiaj@gmail.com
chinydzisiaj@sinicum.pl

sinicum logo300px png